365 EVENTS ORGANITZA I COORDINA

TOT EL PROGRAMA D’ACTIVITATS

ENTORN A L’ÀMBI T DEL LLEURE.

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

ORGANITZACIÓ I COL·LABORACIÓ

EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ENTORN

AL MÓN DE LA BICI.

CICLOTURISME

ORGANITZACIÓ D’ITINERARIS TURÍSTICS (A DINS I A FORA DE CATALUNYA) I RUTES GASTRONÒMIQUES

PER A CICLISTES.

ORGANITZACIÓ D’EXHIBICIONS

DEMOSTRACIONS

I EXHIBICIONS DE

LA PRÀCTICA EN DIFERENTS DISCIPLINES.

ACTIVITAS PER

A INFANTS

CURSOS DE SEGURETAT VIAL, ACTIVITATS FORMATIVES PER A ESCOLES, TALLERS DE CONDUCCIÓ, ETC.

ACTIVITAS FORMATIVES TÈCNIQUES

TALLERS DE MECÀNICA DE MANTENIMENT, XERRADES ESPECIALITZADES, ETC.

ACTIVITAS PER A EMPRESES I GRUPS

ORGANITZACIÓ D’ESTADES TEAM BUILDING I OUTDOOR TRAINING, GIMCANES

I CIRCUÏTS PER A GRUPS.