LA XARXA 365 ESTÀ FORMADA PER TOTES LES BOTIGUES-TALLER

SELECCIONADES COM A PARTNERS. TOTS ELLS OFEREIXEN EL PAQUET DE

SERVEIS I AVANTATGES DE 365 I COMPARTEIXEN LA FILOSOFIA I LA SENSIBILITAT PEL PROJECTE.

 

LA XARXA S’AMPLIA TAMBÉ A ESTABLIMENTS D’ALTRES SECTORS QUE HAN ESTABLERT PONTS DE COL·LABORACIÓ DIRECTA O INDIRECTA AMB EL PROJECTE EN QUALSEVOL DELS SEUS ÀMBITS D’ACTUACIÓ O HI HAN DONAT EL SEU SUPORT.

 

BOTIGUES I TALLERS COL·LABORADORS

BOTIGUES-TALLER 365

 

 

 

 

 

 

 

Triskel 365

Carrió, 12

08242 Manresa

T. 938 725 901

www.triskel365.com

ESTABLIMENTS

COL·LABORADORS